Deponi

Deponi er et ord vi bruker for å snakke om søppeldynger, altså rett og slett en plass hvor vi dumper søppel. Måten disse dyngene blir håndtert på er f